Student

[2024/04/01]

D3 Manami Suzuki
Ayaka Tagami
Yoshiaki Matsumoto
Micaela Colavita
Sardila Sailellah
Yagizalp Okur
D2 Masaki Orimo
Taisuke Yamada
D1 Luka Knez
Yoshaiki Itou
M2 Kanami Sakamoto
Lincoln Olayta
Ryo Nakagawa
Motoya Suzuki
Kyosuke Hirata
Kosuke Minamoto
Naoyuki Wakao
M1 Ryo Osawa
Miku Ohtate
Teruki Takahashi
Ryo Tsunashima
Yuto Hirayama
Fujimura Ryotaro
Shoutarou Matsumoto
Tatsuya Miura
College seniors Haruki Inaba
Reiki Ichinohe
Harumi Uchida
Yusei Koda
Takumi Sato
Kazuki Sawanaga
Takumi Hagihara

Photograph

student-2014
2014

student-2012
2012


2010


2009


2007