Student

[2023/10/01]

D3 Manami Suzuki
Hideto Otsuka
Ayaka Tagami
Micaela Colavita
Yagizalp Okur
Sardila Sailellah
D2 Yoshiaki Matsumoto
D1 Masaki Orimo
Taisuke Yamada
Luka Knez
M2 Hirofumi Goto
Kanami Sakamoto
Naoki Kurosu
Takehiro Sato
Daisuke Takada
Kazuma Matsumoto
Hikari Yonekura
Lincoln Olayta
M1 Ryo Nakagawa
Motoya Suzuki
Kyosuke Hirata
Kosuke Minamoto
Naoyuki Wakao
Undergraduate Research Students Fujimura Ryotaro
College seniors Haruki Inaba
Ryo Osawa
Miki Takagi
Ryo Tsunashima
Yuto Hirayama
Shoutarou Matsumoto
Ryuta Matsumoto
Fujimura Ryotaro

Photograph

student-2014
2014

student-2012
2012


2010


2009


2007